Wijzigingen tabellenbrochure 2019; bijna compleet

Voor de juiste berekeningen voor alle zaken rondom de Meststoffenwet zijn veel normen en forfaits nodig. Deze (en meer) informatie is terug te vinden in de Tabellenbrochure 2019. Het heeft lang geduurd, maar inmiddels zijn (de meeste) wijzigingen opgenomen.

Wijzigingen

Per 1 januari zijn een aantal wijzigingen in de meststoffenwetgeving doorgevoerd waar u mogelijk ook mee te maken heeft. Zo zijn er wijzigingen in de stikstofgebruiksnormen, het uitrijschema voor dierlijke mest en diverse andere forfaits. In de Tabellenbrochure 2019 vindt u een totaaloverzicht.

Nog niet volledig

Helaas zijn een aantal wijzigingen niet opgenomen in de Tabellenbrochure. Het betreft de onderstaande zaken die waarschijnlijk dit jaar ook niet meer worden verwerkt.

Graszaadstoppel

Gebruikt u graszaadstoppel als groenbemester? Deze norm voor deze groenbemester is nog niet in de brochure opgenomen. De stikstofgebruiksnorm die u hiervoor moet hanteren, is gelijk aan de norm voor ‘Niet-vlinderbloemige groenbemesters’, dit geldt voor iedere grondsoort. Let wel op de minimale teeltperiode.

Vanggewas na mais

De nieuwe regels omtrent het verplichte vanggewas na mais zijn ook niet verwerkt in de Tabellenbrochure.

50% korting op stikstofnorm

Teelt u een groenbemester op zand- of lössgrond? Dan moet u de stikstofgebruiksnorm in de meeste gevallen met 50% korten. Ook dit staat nergens vermeld.

Korting na graslandvernietiging

Vernietigt u grasland op zand- en lössgrond? De kortingen op de stikstofgebruiksnormen, die hierbij kunnen gelden, kunt u ook niet terugvinden.