Begrotingsnormen lange termijn melkveehouderij 2019

Bent u melkveehouder en gaat u binnenkort een financiële bedrijfsbegroting maken? Houd dan rekening met de nieuwe lange termijn begrotingsnormen (tot 2029) die onlangs zijn vastgesteld.

Nieuwe begrotingsnormen

U kunt in uw begroting voor de lange termijn rekenen met een melkprijs van € 36,00 per 100 kg melk (excl. BTW). De prijs is incl. alle nabetalingen en toeslagen maar excl. bijschrijvingen op de ledenrekening.

Bedrijfsspecifieke melkprijs

Wilt u uw bedrijfsspecifieke melkprijs (lange termijn) bepalen? Dan kunt u uw bedrijfseigen gemiddelde melkprijs over tenminste drie jaar vergelijken met de gemiddelde WEcR-prijs over dezelfde jaren. De WEcR-prijzen vindt u in deze tabel. Uw bedrijfsspecifieke melkprijs corrigeert u met het verschil tussen beide melkprijzen. Is uw gemiddelde melkprijs bijvoorbeeld € 0,50 hoger dan de gemiddelde WEcR-prijs? Verhoog dan de norm met € 0,50 naar € 36,50.

Mestafzet

Voert u mest af? De verwachting is dat de prijs voor reguliere mestafzet tussen de € 5 en € 14 per m³ ligt. De meerprijs voor mestverwerking zal tussen de € 1,50 en € 3 per m³ liggen. Bij beide verwachtingen is uitgegaan van behoud van derogatie voor de lange termijn.