Bemestingsplan derogatiemonsters uiterlijk 28 februari

Heeft u zich voor 2019 aangemeld voor derogatie? Dan moet u uiterlijk op 28 februari uw grondmonsters up to date hebben en een bemestingsplan hebben opgesteld. Dit jaar heeft u hiervoor door de vorst in januari een maand langer de tijd. Zorg er tevens voor dat u de legeskosten uiterlijk 28 februari heeft betaald.

Uiterlijk 28 februari

Normaal moet u uiterlijk 31 januari een bemestingsplan hebben opgesteld. Op deze datum moeten alle percelen zijn bemonsterd. In 2019 was het door de vorstperiode niet altijd mogelijk om tijdig een derogatiemonster te nemen. Om deze reden kunt u ook nog in februari grondmonsters laten nemen. Uw bemestingsplan moet u ook uiterlijk 28 februari hebben opgesteld.

Geldigheid derogatiemonsters

Uw derogatiemonsters zijn vier jaar geldig gerekend vanaf 1 februari. Zijn de derogatiemonsters van een perceel voor 1 februari 2015 genomen? Neem dan uiterlijk 28 februari nieuwe monsters.

Heeft u de legeskosten al betaald?

Vanaf 2019 moet u naast de kosten ‘monitoring milieueffecten’ ook € 50 legeskosten betalen. Voor de ‘monitoringskosten’ heeft u bij de aanmelding een automatische incasso afgegeven. De betaling van de legeskosten moet u zelf uitvoeren. Dit kon vanaf 18 januari overigens ook met iDEAL.

Betaling uiterlijk 28 februari

Heeft u de legeskosten nog niet betaald? U moet dit uiterlijk 28 februari hebben gedaan. Doet u dit niet dan neemt RVO uw aanvraag niet in behandeling. Dit betekent dat u in 2019 geen gebruik kunt maken van de derogatie.