Ondersteuning voor jonge ondernemer bij bedrijfsovername

Bent u een jonge agrarische ondernemer en wilt u na de bedrijfsovername investeren in duurzame ontwikkeling? De overheid kan dan wellicht via het bedrijfsovernamefonds garant staan voor deze investering. Ook kunt u dan mogelijk gebruikmaken van het opleidings- en coachingstraject.

Bedrijfsovernamefonds

De bedoeling is dat het bedrijfsovernamefonds gaat bestaan uit twee sporen. De ‘Garantieregeling Vermogensversterkende kredieten’ (Garantieregeling VVK) en een ‘Opleidings- en coachingstraject’.

Garantieregeling VVK

Investeert u na bedrijfsovername in ‘duurzame ontwikkeling’? Dan kan de overheid daarvoor garant staan. Hierdoor is het voor u makkelijker om risicodragend vermogen aan te trekken.

Duurzame ontwikkeling

Uw investering zal worden getoetst aan één van de criteria genoemd in de Landbouwvisie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’, zoals bijvoorbeeld ‘het sluiten van kringlopen’ of ‘de klimaatopgave’ .

Opleidings- en coachingstraject

Door middel van opleiding en coaching kunt u meer inzicht krijgen in het bedrijfsovernameproces. U kunt hierbij denken aan begeleiding van adviseurs bij keukentafelgesprekken over het bedrijfsovernameproces. Of het gebruik maken van cursusmateriaal, met nadruk op financiële aspecten bij een bedrijfsovername.

Planning

De regels t.a.v. het bedrijfsovernamefonds zijn nog niet definitief. De verwachting is dat voor komende zomer de regeling, en daarmee de details, bekend wordt gemaakt.