Betaal tijdig leges derogatievergunning

Heeft u een derogatievergunning aangevraagd? De leges voor uw vergunning bedragen € 50. U moet zelf zorgdragen voor tijdige betaling (uiterlijk 28 februari). Heeft u de leges al betaald?

Kosten derogatievergunning

Om deel te nemen aan derogatie moet u een derogatievergunning aanvragen. Per 2019 zijn hier kosten aan verbonden. U betaalt € 50 leges voor een derogatievergunning. Pas na uw betaling wordt de derogatieaanvraag in behandeling genomen. De kosten komen bovenop de gebruikelijke ‘monitoringskosten’ per hectare.

Geen betaling, geen vergunning

Indien u niet tijdig betaalt, heeft u geen recht op een derogatievergunning. Dit betekent dat u in 2019 geen gebruik kunt maken van derogatie.

Zelf betaling uitvoeren

Wellicht heeft u de kosten reeds bij de aanvraag via iDEAL betaald. Is dit niet het geval dan heeft u in ‘Mijn dossier’ een factuur van de legeskosten ontvangen.

Derogatie aangevraagd, maar nog niet betaald?

Heeft u een derogatievergunning aangevraagd, maar nog niet betaald? Kijk dan op mijn.rvo.nl in ‘Mijn dossier’ onder ‘Documenten’. Daar vindt u de factuur om de leges te betalen. Na betaling ontvangt u binnen enkele weken uw vergunning.

Op tijd betalen

Heeft u niet direct betaald? Neem dan geen risico en betaal per omgaande. U ontvangt half februari een betalingsherinnering van RVO. De uiterste betaaldatum is 28 februari