Gehaltes eindvorraad mest

Veel bedrijven moeten in januari de eindvoorraad dierlijke mest doorgeven aan RVO. Geldt dit ook voor u? Bepaal dan de samenstelling op basis van de best beschikbare gegevens. Dit kan aan de hand van de werkwijze van RVO.

Werkwijze RVO

U moet, volgens RVO, de mestvoorraad aan de hand van de onderstaande volgorde waarderen.

  • Analyseresultaten van de gehele voorraad.
  • Analyseresultaten van de afgevoerde mest.
  • Forfaitaire waarden.

Analyse mestvoorraad

U kunt volgens RVO de gehele mestvoorraad (laten) bemonsteren. U zult alle mestvoorraden afzonderlijk moeten bemonsteren en analyseren. U moet zelf aannemelijk maken dat, de mestmonsters op uw bedrijf zijn genomen en dat deze representatief zijn en bij de desbetreffende partij mest horen. Bij controle zal dit een lastig punt zijn.

Analyseresultaten afgevoerde mest

Heeft u mest bemonsterd afgevoerd? Dan kunt u de gemiddelde samenstelling van deze mest in het betreffende kalenderjaar gebruiken bij de opgave van de eindvoorraad. RVO/NVWA zullen bij een controle ook uitgaan van deze methode.

Afgevoerde mest niet representatief?

Is het gemiddelde van de afgevoerde mest volgens u niet representatief voor de eindvoorraad? Dan kunt u ervoor kiezen om forfaitaire waarden of analyses van de voorraden te gerbruiken. U moet wel zelf aannemelijk maken dat de analyses van de afgevoerde mest niet representatief zijn. RVO/NVWA zullen immers, in eerste instantie, gebruikmaken van de analyseresultaten van de afgevoerde mest.

Forfaitaire waarden

Voert u geen mest af of voert u alle mest af op basis van forfaitaire waarden (bijvoorbeeld boer-boertransport)? Geef dan uw mestvoorraad door op basis van forfaitaire waarden.