Aanpassing regels graslandvernietiging

Wilt u in 2019 grasland vernietigen? Dan krijgt u wellicht te maken met andere regels. In dit bericht staan de wijzigingen vermeld, die vanaf dit jaar zijn ingegaan.

Graslandvernieuwing zand- en lössgrond

Vanaf 2019 mogen alle bedrijven (ook niet-derogatiebedrijven) onder voorwaarden het grasland, gelegen op zand- en lössgrond, in de periode van 1 juni t/m 31 augustus vernieuwen. De stikstofgebruiksnorm wordt dan met 50 kg N/ha verlaagd. U bent in deze periode niet verplicht om een graslandvernietigingsmonster te nemen. U moet de graslandvernietiging t.b.v. herinzaai in deze periode wel vooraf melden bij RVO.

Graslandvernietigingsmonster

U mag na graslandvernietiging op klei- en veengrond, enkel stikstofbemesting toepassen indien uit een graslandvernietigingsmonster blijkt, dat stikstofbemesting noodzakelijk is. Echter bij de teelt van een aaltjesbeheersend gewas geldt een uitzondering (zie hieronder).

Geen monster bij aaltjesbeheersend gewas

Vernietigt u in de periode 1 juni t/m 15 juli grasland waarna u direct aansluitend een aaltjesbeheersend gewas teelt? Dan hoeft u geen graslandvernietigingsmonster te nemen. Dit geldt voor op alle grondsoorten.