Nieuw GLB: steun voor klimaat- en milieumaatregelen

Binnen het nieuwe GLB kunt u steun krijgen voor het toepassen van ‘klimaat- en milieumaatregelen’. Uw directe inkomenssteun zal echter wel omlaag gaan. Met het toepassen van bovenwettelijke maatregelen op het gebied van klimaat en milieu, kunt u wellicht voordeel behalen.

Directe inkomenssteun omlaag

Vanaf 2019 is uw basispremie (directe inkomenssteun) circa € 265 per betalingsrecht. In het nieuwe GLB (ingangsjaar waarschijnlijk 2022) zal dit bedrag worden verlaagd. Deze daling valt wellicht mee, echter de vergroeningspremie (circa € 115 per ha) komt te vervallen. U ontvangt straks i.p.v. € 380 per ha een veel lager bedrag, terwijl u aan vergelijkbare eisen moet voldoen: de randvoorwaarden én een aangepaste vorm van de vergroeningseisen. U kunt deze terugval deels compenseren door deel te nemen aan de ‘ecoregelingen’.

Ecoregelingen

Ecoregelingen zijn maatregelen die u vrijwillig toe kunt passen op het gebied van o.a. klimaat, milieu, biodiversiteit en duurzaamheid. Hiervoor ontvangt u extra steun maar u maakt ook extra kosten voor deze bovenwettelijke maatregelen.

Meer inkomen?

De extra steun die u ontvangt voor het toepassen van ecoregelingen is dus niet allemaal extra inkomen. Kiest u voor maatregelen die goed bij uw bedrijf passen en waarvoor u weinig kosten maakt, dan kunt u er wel voordeel uit halen.