Betalingsrechten vervallen over drie jaar

Met de invoering van het nieuwe GLB komen de betalingsrechten waarschijnlijk te vervallen. Naar verwachting zal het nieuwe GLB vanaf 2022 worden ingevoerd. U kunt de betalingsrechten hierdoor nog maximaal 3 jaar benutten (t/m 2021).

Invoering nieuw GLB

Het nieuwe GLB is gepland voor de periode van 2021 t/m 2027. Voordat het nieuwe GLB wordt ingevoerd, moet tussen de verschillende lidstaten overeenstemming zijn over de EU-begroting en de EU-verordeningen van het GLB. Op dit moment is er op bepaalde standpunten tussen de lidstaten nog volop discussie. Mede om deze reden is het niet aannemelijk dat het nieuwe GLB per 2021 ingaat. De algemene verwachting is dat het GLB een jaar later van start gaat, vanaf 2022.

Einde betalingsrechten

Op basis van de nieuwe voorstellen hoeft Nederland de betalingsrechten niet in stand te houden. Minister Schouten heeft aangegeven dat zij, indien betalingsrechten niet meer verplicht zijn, deze wil laten vervallen. Dit betekent dat bij de invoering van het nieuwe GLB (2022) de betalingsrechten vrijwel zeker komen te vervallen.

Nog 3 jaar benutbaar

U kunt uw betalingsrechten daardoor nog maximaal 3 jaar benutten.

Nieuw systeem

Vanaf 2022 kunt u de bedrijfstoeslag ontvangen op basis van de subsidiabele grond welke u op 15 mei van dat jaar in gebruik heeft.