Fosfaatrechten: nuchtere kalveren en fokstieren

U heeft fosfaatrechten nodig voor melk- en kalfkoeien (cat. 100), jongvee jonger dan een jaar (cat. 101) en jongvee ouder dan een jaar (cat. 102). Voor nuchtere kalveren en fokstieren geldt soms een uitzondering.

Nuchtere kalveren

Om te bepalen of u fosfaatrechten nodig heeft voor nuchtere kalveren t/m een leeftijd van 14 dagen is o.a. van belang of u een melkveebedrijf of een zoogkoeienbedrijf heeft. Voor beide situaties geldt namelijk een andere uitleg.

Melkveebedrijf

Heeft u een melkveebedrijf? Dan heeft u voor al uw nuchtere kalveren voor de eerste 14 dagen fosfaatrechten nodig. Is het kalf bestemd voor de vleeskalverenhouderij? Dan kunt u het dier vanaf dag 15 overboeken naar startkalf voor rosé- of roodvlees (cat. 115) of witvleeskalveren (cat. 112). Ook als het kalf nog enkele weken op uw bedrijf aanwezig is. Houdt u het kalf aan om melkkoe te worden, dan blijven fosfaatrechten noodzakelijk.

Zoogkoeienhouderij

Heeft u een zoogkoeienhouderij? Dan heeft u alleen fosfaatrechten nodig voor de vrouwelijke kalveren die uiteindelijk zoogkoe worden. Voor kalveren van zoogkoeien die bestemd zijn voor de vleesproductie heeft u vanaf de geboorte geen fosfaatrechten nodig.

Gemengd bedrijf

Heeft u een gemengd bedrijf? Dan volgt u, afhankelijk van het moederdier van het kalf (melkkoe of zoogkoe) per kalf bovenstaande beschrijving bij ‘Melkveebedrijf’ of ‘Zoogkoeienbedrijf’.

Fokstieren

Voor fokstieren tot 1 jaar voor de melkveehouderij (cat. 101) heeft u fosfaatrechten nodig. Fokstieren tot 1 jaar voor de zoogkoeienhouderij behoren officieel niet tot cat. 101. Voor deze fokstieren heeft u geen fosfaatrechten nodig.