Subsidie Jonge landbouwer 2018

Vanaf 3 december 2018 t/m 8 februari 2019 kunnen jonge landbouwers subsidie aanvragen voor investeringen in innovatie en modernisering. Sinds kort is de investeringslijst per provincie bekend. Bent u een jonge landbouwer? Dan kan deze regeling interessant zijn voor u.

Provinciale openstellingen

De subsidie wordt per provincie opengesteld, maar is wel landelijk afgestemd. Hierdoor zijn de openstellingen vergelijkbaar, maar kunnen wel enkele verschillen tussen de provincies ontstaan. De verschillen zitten vooral in de investeringslijst.

Investeringslijst

Net als voorgaande jaren kunt u ook dit jaar kiezen voor investeringen die zijn opgenomen in de investeringslijst. Landelijk is een investeringslijst met investeringscategorieën opgesteld. In sommige provincies worden niet alle investeringscategorieën opengesteld. Daarnaast kan een provincie ook categorieën toevoegen.

Wijzigingen

Op de landelijke investeringscategorieën ‘Technieken om bodemverdichting tegen te gaan’ en ‘Systemen om productierisico’s te verkleinen’ zijn dit jaar nieuw. De volgende categorieën zijn vervallen: de mestvergister en warmtekracht werkend op biomassa of op fossiele brandstof.

Toekenning o.b.v. punten

Iedere investeringscategorie heeft een bepaald aantal punten. De toekenning van de subsidie gaat o.b.v. van aantal punten. Hoe hoger het puntenaantal hoe groter de kans op toewijzing. Bij meerdere investeringen uit verschillende categorieën geldt het gemiddelde puntenaantal van de investeringscategorieën.

Via RVO aanvragen

De subsidie moet bij RVO worden aangevraagd. U vraagt de subsidie bij RVO aan op uw persoonlijke BSN-nummer.