Fosfaatrechten: Op 2 juli 2015 afgevoerde

dieren tellen mee

Bent u op dit moment nog in bezwaar of beroep tegen de toekenning van fosfaatrechten? Dan kunt u verzoeken om de dieren die u op 2 juli 2015 van uw bedrijf heeft afgevoerd, mee te laten tellen bij de toekenning van de fosfaatrechten.

Dieraantal op 2 juli 2015

Bij de vaststelling van fosfaatrechten heeft RVO het standpunt ingenomen dat afgevoerde dieren niet meetellen. Een uitzondering is gemaakt voor dieren die op 2 juli 2015 zijn afgevoerd voor de slacht of zijn gestorven. Onlangs is in een rechtszaak uitgesproken dat het aantal dieren ‘dat op enig moment op 2 juli 2015 op uw bedrijf is gehouden’ meetellen voor de fosfaatrechten. Dit betekent dat alle op 2 juli 2015 afgevoerde dieren meetellen.

Wat kunt u hier nog mee?

Bent u op dit moment nog in bezwaar of beroep tegen de toekenning van uw fosfaatrechten? Dan kunt u verwijzen naar deze uitspraak. U kunt dan mogelijk extra fosfaatrechten krijgen als u op 2 juli 2015 dieren heeft afgevoerd. Zijn uw fosfaatrechten reeds toegekend met een definitieve beschikking en is de bezwaartermijn verstreken? Dan kunt u RVO verzoeken om de beschikking aan te passen. De kans dat RVO de beschikking hier nog op aanpast is echter zeer klein.